Acceleration av ledare

Som affärsansvarig ställs idag allt högre krav på din förmåga att tänka strategiskt och att kunna ta ett helhetsgrepp. Nya konkurrenter och affärsmodeller, digitalisering och globalisering skriver om reglerna från en dag till en annan. Genom Acceleration av Ledare ger vi dig de viktigaste modellerna och verktygen för att ytterligare vässa din konkurrenskraft. Målet är helt enkelt att hjälpa dig att ta ditt strategiska tänkande till en ny nivå. Vi arbetar oss utifrån och in – från företagets omvärld till hur konkurrenskraft skapas, utvecklas och bibehålls. Du kommer under programmet att få möta några av de bästa föreläsarna från våra främsta universitet såsom Ashridge Executive Education och Handelshögskolan i Stockholm. 

Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Vi fördjupar oss bland annat i hur digitalisering skapar nya affärsmöjligheter, vi tittar på marknadsföringsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och vilka nya trender och konkurrenter ni bör känna till. Under utbildningens gång kommer du att få möjlighet att nätverka och lära känna andra företagsledare och stigande ledare från olika branscher och bakgrund. Utbildningen arrangeras på inspirerande platser där som som ledare även får en paus från den annars så intensiva vardagen. När du har genomfört utbildningens 4 tillfällen avslutar vi med en gemensam diplomeringsceremoni för att fira att du nu är rustad med större marknadsförståelse och strategisk förmåga.

Utbildningen riktar sig till

Programmet riktar sig till dig som är ledare, VD eller del av en ledningsgrupp, med minst 3 års erfarenhet som chef. Är du en del av ledningsgruppen kan detta program vara förberedande för nästa kliv.

Programmets upplägg

Acceleration av Ledare består av 4 moduler. Modulerna är fördelade över fyra fristående dagar under året. Programmet avslutas med en gemensam certifieringsceremoni och diplomeringsmiddag. Läs mer om respektive modul nedan.

MEDLEMSPRIS
29 900 SEK
exkl moms
(Ej medlem 42 500 SEK exkl moms).

MODUL 1

 

Målet med denna modul är att förbättra din förmåga att läsa av organisationens omvärld. Vilka nya trender bör ni ta hänsyn till? Hur ser vinstpotentialen ut i er bransch och vad styr den? Går det att i förväg räkna ut vad konkurrenterna kommer att göra? Vilka krafter driver förändringen i er bransch och vad bir konsekvenserna?​

Företaget och dess omvärld:                         

 • Omvärldsanalys

 • Branschanalys

 • Digitaliseringens möjligheter

 • Innovationskraft och konkurrenskraft

 • Strategisk framförhållning

MODUL 2

 

Denna dag ägnar vi åt att fördjupa oss i hur företag bygger konkurrenskraft. Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg och modeller för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Teorin varvas med praktiska exempel för att du skall kunna omsätta kunskaperna i vardagen.    

 

 • Strategiska Modeller och Verktyg

 • Företagets Strategiska Positionering - Två Perspektiv

 • Kärnkompetens som konkurrenskraftens bas

 • Strategiprocessen

 • Strategiskt värdeskapande

MODUL 3

 

Under denna dag ligger fokus på att utveckla kundrelationer ur ett strategiskt perspektiv. Traditionellt är marknadsfrågor ett område där svenska företag inte ligger i framkant. I en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke. Affärsutveckling ur ett kundperspektiv:

 • Ett varumärkes värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier – hot eller möjlighet?

 • Intern marknadsföring

MODUL 4

 

Vässa din förmåga att leda dig själv, andra och er verksamhet. Som ledare blir du aldrig bättre än ditt team och dina medarbetare. För att lyckas i ditt ledarskap måste du lära känna din egen inre kompass. Vi kommer också att arbeta med de senaste modellerna och verktygen för hur du kan öka verkningsgraden och förändringshastigheten i ledningsgruppens arbete. Utveckla ditt ledarskap:

 • Psykologisk trygghet i ditt ledarskap

 • Ledarskapsrollen

 • Ledningsgruppens effektivitet

 • Skapa samverkan i ledningsgruppen

 • Att förändra om en dysfunktionell ledningsgrupp

4 HELDAGAR
19/8, 30/9, 4/11, 9/12
TURNING TORSO, MALMÖ

Programansvarig

 

Jonas Ridderstråle har såväl en MBA som en doktorsexamen i internationella affärer och är för närvarande gästprofessor vid två internationellt kända handelshögskolor; Ashridge i Storbritannien och IE Business School i Spanien. Han har blivit rankad som den femte största tänkaren i Europa och bland de 50 viktigaste managementtänkarna i världen.

 

Under programmet kommer du att

 • Utveckla din strategiska förmåga

 • Lär dig hur konkurrenskraft skapas och bibehålls

 • Få insikt i Digitala Affärsmodeller

 • Bredda ditt nätverk och utbyt erfarenheter med andra som vill accelerera som ledare

 • Bli bättre rustad att möta förändringar som pågår på marknaden

Bra att veta

 

Kursen har begränsat med platser, så se till att boka din plats i tid. Ladda ner programblad här.

Har du några frågor angående utbildningen, vänligen kontakta info@friendsofexecutive.se 

Anmälan Acceleration av ledare

Är du medlem i Friends of Executives VD-nätverk?