top of page
19.jpg

CHEFSREKRYTERING

CHEFSREKRYTERING

REKRYTERING AV VD, LEDNINGSGRUPP & STYRELSE

Vi hjälper våra kunder att navigera i rekryteringsdjungeln. Med tjänster inom executive search, chefsrekrytering och onboarding är vår ambition att vara en partner genom hela resan. Vi hjälper våra uppdragsgivare att identifiera, utvärdera och rekrytera chefer som möter organisationens unika behov och önskemål. Genom nära samarbete med specialister inom psykologi, genomför vi grundliga utvärderingar som kvalitetssäkrar våra kandidater och rekryteringar.

Team Friends of Executive6.jpg

INTERIM MANAGEMENT

SENIORA CHEFER FÖR TILLFÄLLIGA UPPDRAG

När ett företag står inför en expansion, förvärv, nedskärning eller om någon plötsligt blir sjukskriven kan det finnas behov av att tillfälligt fylla en nyckelposition. Friends of Executive erbjuder företag möjligheten att hyra in erfarna chefer för kortare eller längre uppdrag. Allt beroende på organisationens behov och utmaning. Chefsuthyrning är en flexibel och effektiv lösning när en nyckelposition tillfälligt behöver fyllas med kvalificerad kraft för att stärka verksamheten

webb12.jpg

FIRST AND SECOND OPINION

VERKTYG FÖR BEDÖMNING AV KANDIDATER

Ibland behöver företag ett utlåtande från en extern part för att fatta beslut om en aktuell person till en ledande position. Med hjälp av våra verktyg genomför vi en objektiv kompetens- och personprofilsbedömning av kandidaten som ökar träffsäkerheten och chansen till en lyckad rekrytering. Vår djupgående analys blir underlag för ett Second Opinion utlåtande från oss. Behöver ni hjälp i en initial screening där antalet kandidater är större går vi även in och gör en så kallad First Opinion.

Team Friends of Executive1.jpg

TIDIGARE UPPDRAGSGIVARE

Spolargruppen.jpeg
Advenica
EA-GROUP-web2.png
INR.png

VAD VÅRA KUNDER TYCKER

Lyssna på Mattias Rosner, VD på Max Frank, om varför de valde Friends of Executive som partner i sin rekrytering.

bottom of page