Styrelseutbildning

I en snabbt föränderlig omvärld med allt tuffare konkurrens ställs det nya krav på styrelsearbetet. Friends of Executives styrelseprogram ger dig en bred introduktion till området Corporate Governance. Med utgångspunkt i styrelsens ansvar för ekonomi, juridik, kommunikation samt strategi- och affärsutveckling ger programmet dig det som krävs för att effektivt kunna bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete. I detta diplomprogram kommer du att få ta del av spetskunskaper och lärdomar genom att vi noggrant valt ut de bästa föreläsarna från de främsta universiteten och kompletterat dessa med ett antal framgångsrika företagsledare från näringslivet.

Vill du ta ditt styrelsearbete till en ny nivå?

2+2+1 dagar (09:00-17:00 + kväl lsföreläsare vid modul 1&2)

Kursen avslutas med diplomering

Datum: TBD

Utbildningen riktar sig till

Programmet riktar sig till styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter som vill förbättra och fördjupa sig i styrelsearbetet – eller vd, ägare och personer i ledningsgrupper som vill förbättra samspelet med styrelsen.

Du kan både gå utbildningen själv eller tillsammans med dina styrelsemedlemmar.

4 heldagar
 
 

Medlemspris

29 000 kr

Pris
39 000 kr

Programansvarig Jonas Ridderstråle

Jonas Ridderstråle har såväl en MBA som en doktorsexamen i internationella affärer och är för närvarande gästprofessor vid två internationellt kända handelshögskolor: Ashridge i Storbritannien och IE Business School i Spanien. Han har blivit rankad som den femte största tänkaren i Europa och bland de 50 viktigaste managementtänkarna i världen.

Programmets upplägg

Styrelseutbildningen består av 4 moduler. Modulerna är fördelade över fyra fristående dagar under året. Programmet avslutas med en gemensam certifieringsceremoni och diplomeringsmiddag. Läs mer om respektive modul nedan.

Modul 1

Det övergripande syftet med modulen är att ge en fördjupad insikt kring styrelsens ekonomiska ansvar. Vi kommer bland annat att behandla:

 • Kostnads- och lönsamhetsanalys

 • Nyckeltalsanalys & Kassaflödesanalys

 • Finanisell planering, budgetering och rapportering

 • Investeringkalkylering

 • Företagsvärdering

 • Incitamentssytem

Modul 2

Syftet med denna modul är att fokusera på styrelsens legala och kommunikativa ansvar. Modul två innehåller:

 

 • Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen

 • Avtalsrätt, internationall rätt och immaterialrätt/patenträtt

 • Corporate Governance verktyg och modeller Internationell

 • Corporate Governance och trender

 • Styrelsens kommunikativa ansvar

 • Krishantering och Storytelling

Modul 3

Syftet med modulen är att visa på hur styrelser aktivt kan bidra till strategi- och affärsutveckling. Frågor i fokus rör exempelvis:

 • Styrelsens roll och ansvar i strategi och affärsutveckling

 • Relationen till VD i strategiska frågor

 • Strategisk omvärldsanalys

 • Verktyg för strategi och affärsutveckling

 • Vad utmärker framgångsrika företag

 • Vad får framgångsrika företag att vackla

Modul 4

Avslutning & Diplomering

Efter tre genomförda moduler avslutas Executive Board Program med en diplomering.

1

2

3

4

Vad tidigare deltagare tycker om styrelseutbildningen

Magnus_Hedin.jpg

Magnus Hedin

VD, Go Ahead Nordic

"Trots att jag har en gedigen egen styrelseerfarenhet har detta program gett mig ny och värdefull kunskap som jag kommer ha stor glädje av i framtiden". 

Åsa.png

Åsa Steholt

VD, Gleerups

”Friends of Executives styrelseutbildning håller mycket hög nivå. Otroligt kompetenta föreläsare i kombination med engagerade deltagare bygger både kunskap och nätverk”. 

Martin_Enocsson.jpg

Martin Enocsson

Managing Director, Frontpac AB

”Styrelseutbildningen Friends of Executive har fått ihop håller otroligt hög nivå. Samtidigt är det en chans att nätverka med de andra deltagarna på ett bra sätt.”

Anmäl dig till styrelseutbildning

Är du medlem i Friends of Executives VD-nätverk?
För webben 7.jpg