First & Second Opinion

Ibland behöver företag ett utlåtande från en extern part för att fatta beslut om en aktuell person till en ledande position. Med hjälp av våra verktyg genomför vi en objektiv kompetens- och personprofilsbedömning av kandidaten som ökar träffsäkerheten och chansen till en lyckad rekrytering.

Team Friends of Executive1.jpg

Behöver ni hjälp i en initial screening där antalet kandidater är större går vi även in och gör en så kallad First Opinion. Vår djupgående analys blir underlag för ett Second Opinion utlåtande från oss.

Kontakta oss