Interim Management

När ett företag står inför en expansion, förvärv, nedskärning eller om någon plötsligt blir sjukskriven kan det finnas behov av att tillfälligt fylla en nyckelposition. Friends of Executive erbjuder företag möjligheten att hyra in erfarna chefer för kortare eller längre uppdrag. Allt beroende på organisationens behov och utmaning.

test2 (kopia).jpg

Chefsuthyrning är en flexibel och effektiv lösning när en nyckelposition tillfälligt behöver fyllas med kvalificerad kraft för att stärka verksamheten.

Kontakta oss