EFL

Tillsammans med Roger Stjernberg Eriksson, Malmöhus Invest, och Jimmy Oldén, Friends of Executive, har EFL utvecklat ett utbildningsprogram med syfte att bygga en stark ledarkultur, gemensamma värderingar och en gemensam plattform för framtiden.

En central tanke med programmet är att skapa förutsättningar för och inspirera till nytänkande och gemensam utveckling. Vi ger därför våra medlemmar möjlighet att samarbete över gränserna i syfte att gemensamt utvecklas och inspirera till innovation. Med start under hösten löper programmet under hösten/ vintern och vidare in på nästa år. Utbildningen omfattar 8 heldagar inklusive avslutningsdagen och kommer hållas inom regionen. Utbildningen består av föreläsningar, grupparbeten och diskussioner varvat med varandra. Erfarenhetsutbytet mellan deltagarna är en central del av inlärningsprocessen.

I programmet utbildar ämnesexperter från EFL med hjälp av externa gäster med stor erfarenhet från olika områden. Under hela programmets gång kommer varje enskild deltagare att arbeta med en skarp projektrapport kopplad till sin verksamhet.