Executive Training

EXECUTIVE TRAINING PROGRAM

utveckling
training

MATS HOLMÉR & MIKA HOLMÉR

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som är VD eller del av en ledningsgrupp. Du är en beslutsfattare, eller ska ta steget upp på en beslutsfattande nivå. 


Programmet

Nu har du möjlighet att träna ditt ledarskap på samma sätt som elitidrottare tränar, i ett program som Mika och Mats Holmér har tagit fram exklusivt för Friends of Executive. Deras ledarskapsprogram har använts av andra ledarskapstränare världen över med fler än 7000 deltagare.

Mats personligen har tränat mer än 1300 ledare med dessa metoder med stor framgång. Under ett år får du Mats Holmér som din personliga ledarskapstränare i Executive Training Program. Du kommer under kursen att genomgå ett antal analyser som kommer ge dig ovärdeliga insikter om dina ledarskapsstyrkor och hur du kan utveckla dem.

  • Nuläges- och situationsanalyser av ditt ledarskap

  • Hur bör du investera din tid för att öka möjligheten för att nå era mål?

  • Vilka personer bör du investera mer av din tid i?

  • Unik kartläggning av ditt ledarskap och hur du samspelar med andra för att bli ditt bäst ledarskaps-jag tillsammans med ditt ledarskpaslag

  • Är målen rätt satta? Hur engagerande är målen på en skala mellan -5 och +5 (Mäts engagemanget i organisationen?)

  • Motivationsanalys – vad är det du eftersträvar? Både under resan mot framtiden, och när du kommer fram

  • Identifiera dina personliga motivatorer

  • Börja bygg din ledarskapstrappa – Från förutsägbarhet till tillit

Alla dessa nya insikter omsätter du i olika aktiviteter som garanterat leder till ett utvecklat ledarskap.

Antagning

Programmet arrangeras under 1 år med löpande antagning. För mer information, vänligen kontakta hello@friendsofexecutive.se

PROGRAMLEDARE

_6_L2211.jpg

Mats Holmér, Executive Trainer

Mats Holmér har varit verksam som managementkonsult och ledarskapstränare sedan 80-talet. Han har personligen tränat drygt 1300 chefer och beslutsfattare, både i Sverige och internationellt genom att investera mer än 20.000 timmar i möten med dem. Få andra ledarskapstränare i världen har motsvarande erfarenhet. Han har haft möjligheten att få följa många ledare under flera år och sett deras verksamheter mångdubblas i omsättning. Sedan 2005 har Mats utvecklat närmare 30 program för organisations- och ledarutveckling. Under de senaste åren tillsammans med Mika Holmér. Program som använts i flera länder och som översatts till 8 språk. De har valt att basera sina program och utbildningar på Positiv Psykologi och Kognitionsvetenskap. De har även utvecklat ett antal tester och analyser för både individer och hela organisationer.

  • LinkedIn
MicrosoftTeams-image (3).png

Mika Holmér, Organisational Sociologist

Mika Holmér har sin bakgrund inom kultur- och socialantropologi och sociologi där han använder en kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder i sitt arbete. Detta innebär att han arbetar med olika typer av intervjuer/samtal och genom standardiserade tester för att på bästa sätt hjälpa företag och organisationer. Han har arbetat med att utveckla ledarträningsprogram sedan 2015. Mikas nuvarande roll är som ansvarig för programmens vetenskapliga grund och vetenskapliga frågor. 

  • LinkedIn