Hållbar utveckling

För oss på Friends of Executive är det självklart att ta ansvar. Alla vi som jobbar på Friends brinner på något sätt för hållbarhet och att göra den värld vi lever i lite bättre. Vi försöker därför driva vårt företag och fatta våra beslut utifrån ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart perspektiv.

Hållbarhetsmål

Lika självklart som det är att formulera olika strategier och finansiella mål är det självklart för oss att formulera hållbara målsättningar. Vi arbetar därför med olika hållbarhetsmål för att säkerställa att vi tar ansvar.

Grönt och energisnålt kontor

Vi har valt ett grönt kontor och en fastighetsvärd vars ambition är att leverera hållbara bostäder med låg miljöbelastning.

Kontoret och fastigheten har ett avancerat energisystem som kontrollerar om överskott av energi går att hitta i byggnaden innan ny värme eller kyla produceras. Systemet utnyttjar restvärme från ventilation, från värme från bilar och grundvatten samt de kylanläggningar som fastighetens olika näringsidkare har. All el till fastighetens system och hyresgäster kommer från vindkraftsel.

Hållbarhetsinitiativ

Vi har framöver som ambition att starta olika initiativ kopplat till hållbarhet. Detta kan komma att innebära att vi under en begränsad period genomför olika typer av utmaningar och aktiviteter som vi sedan utmanar våra partners, kunder, vänner och anhöriga att ta sig an. Detta för att bidra till ökad medvetenhet både hos oss själva men även hos de i vår omgivning vad vi kan göra för vår omvärld.

Fler engagemang

Friends of Executive har sedan starten 2013 stöttat Barncancerfonden Södra, och vårt engagemang växer i takt med att vi växer. Idag är vi Bästisar med Barncancerfonden Södra och det är någonting som vi är otroligt stolta över att vara. Vill du också engagera dig och bli stolt sponsor så besök Barncancerfondens hemsida.