Utforska Master Classes

STRATEGY MASTERCLASS

BJÖRN H. LINDBÄCK

Under fyra halvdagar kommer du att lära dig mer om strategiprocessen, strategiformulering, genomförande och strategisk kommunikation. Du kommer att arbeta tillsammans med andra CEO's i grupp för att utbyta erfarenheter med varandra. Kursen arrangeras tillsammans med den ledande och internationellt verksamma strategirådgivaren Björn. H. Lindbäck. Välj om du vill gå kursen individuellt eller tillsammans med din ledningsgrupp. 

Kursen arrangeras under 4 halvdagar inkl. lunch och fika (11.30-17.00). 

BUSINESS CONTEXT: NEW OPPORTUNITIES

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

Målet med denna M.C är att förbättra din förmåga att läsa av organisationens omvärld. Vilka nya trender bör ni ta hänsyn till? Hur ser vinstpotentialen ut i er bransch och vad styr den? Går det att i förväg räkna ut vad konkurrenterna kommer att göra? Vilka krafter driver förändringen i er bransch och vad bir konsekvenserna?

Företaget och dess omvärld:                                               

 • Omvärldsanalys

 • Branschanalys

 • Digitaliseringens möjligheter

 • Innovationskraft och konkurrenskraft

 • Strategisk framförhållning
   

Kursen arrangeras under en heldag (09.00-17.00) och inkluderar lunch och fika. 

BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

Denna dag ägnar vi åt att fördjupa oss i hur företag bygger konkurrenskraft. Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg, modeller och perspektiv för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Teorin varvas med praktiska exempel för att du skall kunna omsätta kunskaperna när du är åter i vardagen.

Företagets konkurrenskraft:

 • Strategiska modeller och verktyg

 • Företagets strategiska positionering

 • Kärnkompetens som konkurrenskraftens bas

 • Strategiprocessen

 • Strategiskt värdeskapande
   

Denna kurs arrangeras under en heldag (09.00-17.00) och inkluderar lunch och fika. 

ACCELERATING STRATEGIC MARKETING

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE 

Under denna dag ligger fokus på att utveckla kundrelationer ur ett strategiskt perspektiv. Traditionellt är marknadsfrågor ett område där svenska företag inte ligger i framkant. Men i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke, kundkontakt, etc.

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv

 • En varumärket värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier – hot eller möjlighet?

 • Intern marknadsföring

Kursen arrangeras under en heldag (09.00-17.00) och inkluderar lunch och fika. 

DYNAMIC LEADERSHIP

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE 

Vässa din förmåga att leda dig själv, andra och er verksamhet. Som ledare blir du aldrig bättre än ditt team och dina medarbetare. För att lyckas i ditt ledarskap måste du lära känna din egen inre kompass. Vi kommer också att arbeta med de senaste modellerna och verktygen för hur du kan öka verkningsgraden och förändringshastigheten i ledningsgruppens arbete. 

 

 Utveckla ditt ledarskap:
 

 • Ledarskapsrollen

 • Psykologisk trygghet i ditt ledarskap

 • Ledningsgruppens effektivitet

 • Skapa samverkan i ledningsgruppen

 • Att förändra om en dysfunktionell ledningsgrupp

Kursen arrangeras under en heldag (09.00-17.00) och inkluderar lunch och fika. 

Friends of Executive driver Sveriges ledande VD-Nätverk.

Vi ser till att du som VD utvecklar ditt nätverk, din kunskap 

och dig själv som ledare. 

OM OSS

Einar Hansens Esplanad 29,

211 75 Malmö

hello@friendsofexecutive.se

 • Instagram
 • LinkedIn

NYHETSBREV

All rights reserved. Friends of Executive 2021

FE_vit_platta.png