Image by Scott Graham

OUTPLACEMENT

Hitta din nya väg framåt genom Friends of Executives unika Outplacement Program. Programmet tar avstamp i att under 12 månader accelerera ledarskapet, karriären och kunskapen hos en chef eller företagsledare som av olika anledningar tvingats lämna sitt uppdrag. Ett Outplacement Program ger en medarbetare rätt förutsättningar att effektivt ta sig ut på arbetsmarknaden igen och ser till att båda parter kommer ur processen på ett bra sätt. Programmet är uppdelat i 3 moduler där syftet är att ge ökad insikt kring personlighet, beteenden och drivkrafter samt hur dessa kan påverka ledarskap och prestation för att lyckas i framtida yrkesroller.