VD Nätverk

Friends- VD- och styrelsenätverk är ett exklusivt och professionellt nätverk som förenar kompetensen och kraften hos över 300 verkställande direktörer i bolag som omsätter minst 50 miljoner kronor. Med företrädare från olika delar av näringslivet skapar nätverket förutsättningar för nya möten, affärsrelationer och samarbeten. Genom återkommande träffar utgör nätverket även en naturlig plats för att upprätthålla och utveckla redan befintliga relationer.

Utöver detta, är nätverket ett tillfälle för dig som verkställande direktör att inspireras och utvecklas. Nätverksträffarna skapar möjligheter att utbyta erfarenheter, dela tankar, idéer och växa tillsammans med andra i liknande positioner. Vi bjuder in globala företagsledare, framgångsrika entreprenörer, forskare och trendspanare som håller dig uppdaterad. Det ger dig möjlighet att ligga steget före i en föränderlig värld.

Young Executives

Är du en Young Executive som saknar ett sammanhang att dela erfarenheter och idéer tillsammans med andra i liknande position? Då kan vårt Young Executive Network vara nätverket för dig! Young Executives är nätverket för dig som är upcoming eller som redan kommit en bit på vägen. Det är ett nätverk för dig som inte är rädd för att ifrågasätta det som varit eller det som är. Det är för visionären och drömmaren som har ambitioner om att göra något annorlunda eller förbättra det existerande.

I Young Executives sammanför vi rising stars ute organisationer, unga chefer, företagsledare och grundare. Vi skapar förutsättningar för Young Executives att i olika former dela erfarenheter och hjälpa varandra på vägen mot framgång. Och eftersom vi brinner för kunskapsutbyte, arrangerar vi även gemensamma events mellan båda våra nätverk, för att maximera värdet för alla våra medlemmar.

Dra nytta av kraften i Friends of Executive

Aldrig förut har vi befunnit oss i en så snabbt föränderlig miljö. Digitalisering, robotisering, ny lagstiftning och den nya generationens medarbetare är bara exempel på de utmaningar företagsledare och organisationer står inför. Kontinuerligt lärande, innovation och rätt kompetenser har aldrig varit viktigare för att hänga med i den höga hastighet som kännetecknar vår omvärld.

Vi på Friends of Executive är övertygande om att vi möter dessa utmaningar bäst tillsammans. Av denna anledning har vi sedan 2013 drivit ett exklusivt och professionellt nätverk för VD-, styrelse- och ägare. Vårt VD-nätverk förenar idag kompetensen och kraften hos över 300 verkställande direktörer i organisationer med en omsättning överstigande 50 miljoner kronor. Medlemmarna representerar alltifrån starkt stigande entreprenörsdrivna bolag till stora internationella koncerner där VD själv är aktiv i nätverket.

Nätverksträffarna gör det möjligt för att utbyta erfarenheter, dela tankar och idéer, och utvecklas tillsammans med andra företagsledare. Med företrädare från olika delar av näringslivet skapar nätverket förutsättningar för nya möten, affärsrelationer och samarbeten.

Genom återkommande träffar blir nätverket även en naturlig plats för att upprätthålla och utveckla redan befintliga relationer. Träffarna arrangeras flera gånger om året, i olika format, för att stötta dig som företagsledare i din fortlöpande utveckling. Till nätverksträffarna bjuder vi in globala företagsledare, framgångsrika entreprenörer, forskare, inspiratörer och trendspanare.

Friends of Executives samarbetar dessutom med ett fåtal mycket noga utvalda strategiska partners som har förmågan att stärka våra medlemmar i deras yrkesmässiga roll och utveckling.  Organisationerna är samtliga framstående inom sina områden i respektive bransch med omfattande expertis och branschkunskap.

 

Medlemskapets innehåll

VD NÄTVERK

Friends of Executive arrangerar olika typer av evenemang för dig som VD. En gång i månaden träffas vi för en gemensam lunchföreläsning hos en av våra partners. En gång i kvartalet bjuder vi in till vår populära VD Träff, där globala företagsledare, forskare och föreläsare delar med sig av sina erfarenheter. En gång om året arrangerar vi en två dagars konferens i Båstad som brukar vara årets höjdpunkt!

VD UTBILDNING

Friends of Executive erbjuder företagsledare möjligheten att vidareutvecklas genom olika utbildningar. Vi erbjuder 20 personer i nätverket den exklusiva möjligheten att genomgå den framgångsrika VD-experten Roger Harrops Master Class Series. Friends of Executive erbjuder även medlemmar möjligheten att stärka sin kompetens genom en mini-MBA under ledning av EFL och Lunds Universitet.

VD FORUM

VD Forum, är ett privat forum där 6-8 medlemmar från nätverket bjuds in för att diskutera ett specifikt område, ämne eller utmaning på förslag av en medlem. Forumen leds av experter med gedigna kunskaper inom sina respektive områden. Dessa tillfällen erbjuder en unik möjlighet för medlemmar att ta hjälp av andra medlemmar för att lösa problem som de brottas med.

Medlemmar i nätverket

Strategiska partners

Vi vill stötta Young Executives

Vi har ett mål. Att hjälpa progressiva unga chefer och företagsledare att nå sina visioner. Vi vill hjälpa till genom att skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte med andra i liknande positioner, med de som redan gjort en resa och med de som vet vilka fallgroparna och framgångsfaktorerna är.

I nätverket Young Executives sammanför vi drivna, målmedvetna unga chefer, företagsledare och rising stars i organisationer. Vi skapar förutsättningar för Young Executives att träffas, dela erfarenheter och hjälpa varandra på vägen mot framgång.

Att vara Young Executive kommer med en rad utmaningar. De kan relatera till strukturella och organisatoriska utmaningar. En del av våra Young Executives leder ett par anställda eller har personalansvar över ett team. Detta ställer givetvis krav på ledarskap. Andra försöker reda ut vilken strategi bolaget ska satsa på de kommande åren.

För att stötta Young Executives har vi skapat denna gemenskap som gör det möjligt att dela tankar, idéer och erfarenheter med andra i liknande positioner. Vi arrangerar olika typer av events som adresserar de områden en Young Executive kan tänkas stå inför.

Men det slutar inte där. Vi knyter dessutom samman våra Young Executives med vårt etablerade VD- och Styrelsenätverk. På så vis, skapas möjligheter för våra Young Executives att få råd viktiga faktorer för framgång och vilka fallgropar att undvika. Samtidigt får våra erfarna företagsledare en uppsjö av idéer och inspiration från de som tänker lite annorlunda – och inblick i vad som är på gång.

Låter det spännande? Gör en intresseanmälan för mer information!

Du som medlem i Friends of Executive får nu tillgång till exklusiv information via vår medlemsportal. För att logga in, registrera dig först via formuläret nedan. Så fort din registrering har granskats får du tillgång till portalen!

Bli Medlem

För att bli medlem i Friends VD- och Styrelsenätverk behöver du uppfylla följande kriterier:

  1. Du har, eller har tidigare haft, en tjänst med någon av följande titlar: CEO, VD, Vice VD, Styrelseordförande, Styrelsemedlem, General Manager, Managing Partner eller Chief Operating Officer.
  2. Du ansvarar eller har ansvarat för ett företag, en avdelning eller en enhet med en årlig omsättning på minst 50 miljoner kronor.
  3. Du är villig att dela med dig av dina erfarenheter för att kunna hjälpa andra i samma position att lyckas.

Uppfyller du kriterierna enligt ovan är du välkommen att ansöka om medlemskap i Friends of Executive. Kvalificerade bolag som kan ansluta sig till Friends of Executive kan var såväl offentliga som privata.
Vi erbjuder två olika typer av medlemskap:

VD-medlemskap: Genom medlemskapet får du flera möjligheter att träffa övriga medlemmar och experter samt tillfälle att delta vid större VD-träffar som arrangeras fyra gånger om året. Du har även förtur till speciella events via våra partners. Som VD har du genom ditt medlemskap tillgång till vår slutna VD-grupp på LinkedIn och vår webbplats, samt tillgång till Friends of Executives nyhetsbrev.
Företagsmedlemskap: Denna typ av medlemskap innefattar ett VD-medlemskap för VD/CEO och ytterligare två medlemskap för samma företag (Vice VD, styrelsemedlem eller chef för affärsenhet som omsätter minst 50 miljoner kronor om året) som godkänns av en representant från Friends of Executive.