Om oss

Friends of Executive grundades 2013 av vår VD Jimmy Oldén. Jimmy hade under sin karriär inom olika internationella konsultbolag, både som chef, senior konsult och rådgivare till företagsledare, upplevt att det saknades ett sammanhang som oberoende av olika karriärsval fanns kvar över tid och som stöttade företagsledare i deras utveckling. Det var så idén om ett professionellt VD-nätverk föddes.

Nätverket tog fart

2013 började Jimmy arrangera VD-träffar i Malmö, tillsammans med ett 50-tal VD i öresundsregionen. Snabbt spred sig ryktet om det nya nätverket och allt fler anslöt sig. Inom loppet av 3 år växte nätverket från 50 medlemmar till över 300 och idag är nätverket starkt förankrat i Svenskt näringsliv.

Ett community av företagsledare

Friends of Executive arrangerar flera olika typer av återkommande träffar som lyfter de utmaningar företagsledare och organisationer står inför.

Till våra arrangemang bjuder vi in globala företagsledare, stora entreprenörer, trendspanare, forskare och inspiratörer som håller oss uppdaterade och steget före.

Nätverket är en plattform för företagsledare att utbyta erfarenheter, tankar och idéer och inte minst inspireras av varandra för att utvecklas.

Många av våra medlemmar uppskattar just det Jimmy såg ett behov av från början – det återkommande mötet och utbytet med andra företagsledare från näringslivet.

Idag består nätverket av över 300 medlemmar och växer kontinuerligt per rekommendation.

Konsulttjänster blev en naturlig förlängning

Vår ambition har redan sedan starten 2013 varit att finnas till hands för företagsledare och organisationer över tid. Därför blev det naturligt för oss att hjälpa företagsledare med några av de största utmaningar deras organisationer står inför – kompetensförsörjning och innovation.

Av den anledning erbjuder Friends of Executive sedan 2017 tjänster kopplat till Chefsrekrytering, Chefsuthyrning och Affärsrådgivning med mål om att stärka organisationer med rätt kompetens och nya, innovativa lösningar.