top of page

STYRELSEUTBILDNING

STYRELSEUTBILDNING

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

I en snabbt föränderlig omvärld med allt tuffare konkurrens ställs det nya krav på styrelsearbetet.  

Friends of Executives styrelseprogram ger dig bred kunskap inom bolagsstyrning. Med utgångspunkt i styrelsens ansvar för ekonomi, juridik, kommunikation samt strategi- och affärsutveckling ger programmet dig det som krävs för att effektivt kunna bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete.  I detta diplomprogram kommer du att få ta del av spetskunskaper och lärdomar genom att vi noggrant valt ut de bästa föreläsarna från de främsta universiteten och kompletterat dessa med framgångsrika företagsledare från näringslivet. 

Programmet riktar sig till 

Programmet riktar sig till styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter som vill förbättra och fördjupa sig i styrelsearbetet – eller vd, ägare och personer i ledningsgrupper som vill förbättra samspelet med styrelsen. Du kan gå utbildningen själv eller tillsammans med dina styrelsemedlemmar. 

Programmets upplägg 

Friends of Executives Styrelseutbildning består av 3 moduler samt en diplomeringsmiddag. 

MODUL 1

Styrelsens ekonomiska ansvar

Datum: 26-27/9

Det övergripande syftet med modulen är att ge en fördjupad insikt kring styrelsens ekonomiska ansvar. 

Styrelsens ekonomiska ansvar:

 

 • Kostnads- och lönsamhetsanals

 • Nyckeltalsanalys & Kassaflödesanalys

 • Finansiell planering, budgetering och rapportering

 • Investeringkalkylering

 • Företagsvärdering Incitamentsystem

MODUL 3

Strategi och affärsutveckling

Datum: 13/11 

Syftet med modulen är att visa på hur styrelser aktivt kan bidra till strategi- och affärsutveckling.

 

Strategi och affärsutveckling:

 

 • Styrelsens roll och ansvar i strategi och affärsutveckling

 • Relationen till VD i strategiska frågor Strategisk omvärldsanalys

 • Verktyg för strategi och affärsutveckling Vad utmärker framgångsrika företag

 • Vad får framgångsrika företag att vackla

MODUL 2

Styrelsens legala ansvar

Datum: 28/9

Syftet med denna modul är att fokusera på styrelsens legala och kommunikativa ansvar.

 

Styrelsens legala och kommunikativa ansvar:
 

 • Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen 

 • Avtalsrätt, internationall rätt och immaterial- rätt/patenträtt

 • Corporate Governance verktyg och modeller Internationell

 • Corporate Governance och trender

 • Styrelsens kommunikativa ansvar Krishantering och Storytelling

MODUL 4

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv

Datum: 14/11 

Under denna dag ligger fokus på att utveckla kundrelationer ur ett strategiskt perspektiv. Traditionellt är marknadsfrågor ett område där svenska företag inte ligger i framkant. Men i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke, kundkontakt, etc.

 

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv:
 

 • En varumärkets värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier – hot eller möjlighet?

 • Intern marknadsföring

Programansvarig: Jonas Ridderstråle 

Jonas Ridderstråle har såväl en MBA som en doktorsexamen i internationella affärer och är för närvarande gästprofessor vid två internationellt kända handelshögskolor: Ashridge i Storbritannien och IE Business School i Spanien. Han har blivit rankad som den femte största tänkaren i Europa och bland de 50 viktigaste management tänkarna i världen. 

Bra att veta

 • Programmet hålls under 5 heldagar (08:00-17:00), fika och lunch ingår dessa dagar.

 • Datum: 26-28/9 och 13-14/11 2023

 • Utbildningen arrangeras i Båstad på Hotell Skansen samt i Malmö på Turning Torso.

 

Kostnad för styrelseprogrammet

Medlemspris 29 000 SEK exkl. moms (ord. pris 39 000 SEK exkl. moms.) 

Är du inte medlem men vill bli?

Ansök om medlemskap här.

Tidigare deltagare

Martin.jpeg

Martin Enocson
Managing Director, Frontpac AB

”Styrelseutbildningen Friends of Executive har fått ihop håller otroligt hög nivå. Samtidigt är det en chans att nätverka med de andra deltagarna på ett bra sätt.”

Åsa Steholt Vernerson2021.jpg

Åsa Steholt
VD, Gleerups Utbildning

”Friends of Executives styrelseutbildning håller mycket hög nivå. Otroligt kompetenta föreläsare i kombination med engagerade deltagare bygger både kunskap och nätverk”. 

26w73daig8mnyaeb.jpeg

Magnus Hedin
VD, Go Ahead Nordic

"Trots att jag har en gedigen egen styrelseerfarenhet har detta program gett mig ny och värdefull kunskap som jag kommer ha stor glädje av i framtiden". 

Styrelseutbildning

Hör vad Georg Westin, grundare på Hero Gaming, tycker om Friends of Executives Styrelseutbildning.

Vad deltagarna tycker om Styrelseutbildningen

”Styrelseutbildningen ger en fördjupad kunskap i bolagsstyrning, ekonomi och bolagsjuridik. Den hjälper en att se på sitt företag ur ett bredare perspektiv för att lättare kunna förutse hot och hinder som kan dyka upp på vägen samt att bygga upp en ordentlig struktur i bolaget. Inte minst så ger det ett nytt kontaktnät och vänner”.

 
Erik Bjergert Elgaard
CEO & Founder, Smak-sak

bottom of page