top of page

STYRELSEUTBILDNING

STYRELSEUTBILDNING

I en snabbt föränderlig omvärld med allt tuffare konkurrens ställs det nya krav på styrelsearbetet.  

Friends of Executives styrelseprogram ger dig bred kunskap inom bolagsstyrning. Med utgångspunkt i styrelsens ansvar för ekonomi, juridik, kommunikation samt strategi- och affärsutveckling ger programmet dig det som krävs för att effektivt kunna bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete.  I detta diplomprogram kommer du att få ta del av spetskunskaper och lärdomar genom att vi noggrant valt ut de bästa föreläsarna från de främsta universiteten och kompletterat dessa med framgångsrika företagsledare från näringslivet. 

Programmet riktar sig till 

Programmet riktar sig till styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter som vill förbättra och fördjupa sig i styrelsearbetet – eller vd, ägare och personer i ledningsgrupper som vill förbättra samspelet med styrelsen. Du kan gå utbildningen själv eller tillsammans med dina styrelsemedlemmar. 

Programmets upplägg 

Friends of Executives Styrelseutbildning består av 3 moduler samt en diplomeringsmiddag. 

MODUL 1

Styrelsens ekonomiska ansvar

Datum: 26-27/9

Det övergripande syftet med modulen är att ge en fördjupad insikt kring styrelsens ekonomiska ansvar. 

Styrelsens ekonomiska ansvar:

 

 • Kostnads- och lönsamhetsanals

 • Nyckeltalsanalys & Kassaflödesanalys

 • Finansiell planering, budgetering och rapportering

 • Investeringkalkylering

 • Företagsvärdering Incitamentsystem

MODUL 3

Strategi och affärsutveckling

Datum: 13/11 

Syftet med modulen är att visa på hur styrelser aktivt kan bidra till strategi- och affärsutveckling.

 

Strategi och affärsutveckling:

 

 • Styrelsens roll och ansvar i strategi och affärsutveckling

 • Relationen till VD i strategiska frågor Strategisk omvärldsanalys

 • Verktyg för strategi och affärsutveckling Vad utmärker framgångsrika företag

 • Vad får framgångsrika företag att vackla

MODUL 2

Styrelsens legala ansvar

Datum: 28/9

Syftet med denna modul är att fokusera på styrelsens legala och kommunikativa ansvar.

 

Styrelsens legala och kommunikativa ansvar:
 

 • Aktiebolagslagen, årsredovisningslagen och bokföringslagen 

 • Avtalsrätt, internationall rätt och immaterial- rätt/patenträtt

 • Corporate Governance verktyg och modeller Internationell

 • Corporate Governance och trender

 • Styrelsens kommunikativa ansvar Krishantering och Storytelling

MODUL 4

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv

Datum: 14/11 

Under denna dag ligger fokus på att utveckla kundrelationer ur ett strategiskt perspektiv. Traditionellt är marknadsfrågor ett område där svenska företag inte ligger i framkant. Men i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke, kundkontakt, etc.

 

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv:
 

 • En varumärkets värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier – hot eller möjlighet?

 • Intern marknadsföring

TIDIGARE DELTAGARE

Martin.jpeg

Martin Enocson
Managing Director, Frontpac AB

”Styrelseutbildningen Friends of Executive har fått ihop håller otroligt hög nivå. Samtidigt är det en chans att nätverka med de andra deltagarna på ett bra sätt.”

Åsa Steholt Vernerson2021.jpg

Åsa Steholt
VD, Gleerups Utbildning

”Friends of Executives styrelseutbildning håller mycket hög nivå. Otroligt kompetenta föreläsare i kombination med engagerade deltagare bygger både kunskap och nätverk”. 

26w73daig8mnyaeb.jpeg

Magnus Hedin
VD, Go Ahead Nordic

"Trots att jag har en gedigen egen styrelseerfarenhet har detta program gett mig ny och värdefull kunskap som jag kommer ha stor glädje av i framtiden". 

STYRELSEUTBILDNING

Hör vad Georg Westin, grundare på Hero Gaming, tycker om Friends of Executives Styrelseutbildning.

Vad deltagarna tycker

"I samband med att jag fått mitt första styrelseuppdrag önskade jag stabilare grund att stå på vad gäller styrelsens ansvar, roll samt det arbete vi är tillsatta att utföra. Jag ville gå en utbildning som sträckte sig ett antal månader över tid för att hinna reflektera och ta in kunskaperna och jag ville även ha en så bred utbildning som möjligt. Lika viktigt var det att utbildningen var fysisk för att möjliggöra hög grad av interation. De två första dagarna var i internatsform vilket band samman gruppen fint. Det gav oss ett unikt tillfälle till lärande och utbyte av erfarenheter, liksom möjliggjorde högt i tak och lärorika diskussioner. Utbildningen har rakt igenom erbjudit mycket hög nivå vad gäller föreläsare, innehåll och relevans".

Mariette Lindsjö

Sales, Marketing & innovation Director, Smurfit kappa

Styrelseledamot, Bellakliniken AB

bottom of page