top of page

STYRELSEUTBILDNING

STYRELSEUTBILDNING

I en snabbt föränderlig omvärld med allt tuffare konkurrens ställs det nya krav på styrelsearbetet.  

Friends of Executives styrelseprogram ger dig bred kunskap inom bolagsstyrning. Med utgångspunkt i styrelsens ansvar för ekonomi, juridik, kommunikation samt strategi- och affärsutveckling ger programmet dig det som krävs för att effektivt kunna bidra till ett framgångsrikt styrelsearbete. I detta diplomprogram kommer du att få ta del av spetskunskaper och lärdomar genom att vi noggrant valt ut de bästa föreläsarna från de främsta universiteten och kompletterat dessa med framgångsrika företagsledare från näringslivet. 

Programmet riktar sig till 

Programmet riktar sig till styrelseledamöter och blivande styrelseledamöter som vill förbättra och fördjupa sig i styrelsearbetet – eller vd, ägare och personer i ledningsgrupper som vill förbättra samspelet med styrelsen. Du kan gå utbildningen själv eller tillsammans med dina styrelsemedlemmar. 

Programmets upplägg 

Friends of Executives Styrelseutbildning består av 4 moduler samt en diplomeringsmiddag. 

Nästa programstart: 26 september 

För fler programstarter se programblad. 

MODUL 1

Styrelsens ekonomiska ansvar

Datum: 26-27/9  

Du som styrelseledamot ska känna dig trygg med hur de finansiella sambanden i ett företag hänger ihop - allt ifrån kassaflöde och resultattänkande till hur olika kapitalbindningsfrågor påverkar de finansiella rapporterna. Vi avslutar med exempel och diskussioner om hur olika ekonomi- styrningsmodeller kan skapa bättre beslutsunderlag. 

 

 • Kostnads- och lönsamhetsanalys

 • Nyckeltalsanalys & Kassaflödesanalys

 • Finansiell planering, budgetering och rapportering Investeringkalkylering

 • Intern och extern kommunikation Företagsvärdering

 • Incitamentsystem 

MODUL 3

Strategi och affärsutveckling

Datum: 4/12

Vi analyserar de krafter som formar det socioekonomiska landskapet samt några av de trender som nu påverkar våra organisationer och ledare. Med detta som utgångspunkt lägger vi fokus på en process för att utveckla organisationers konkurrenskraft. Vi kommer att arbeta med frågor såsom varför vi finns, vad vår vision är och vilka våra mål, hur vi ska vi spela, hur vi vinner, vad för slags kompetens och vilka managementsystem vi behöver.

 

 • Strategisk omvärldsanalys

 • Verktyg för strategi och affärsutveckling

 • Vad utmärker framgångsrika företag

 • Vad får framgångsrika företag att vackla

 • Värdeskapande

MODUL 2

Styrelsens legala ansvar

Datum: 6/11

Vi går igenom de rättsliga förutsättningarna för styrelsearbetet och VD-rollen. Tonvikten ligger på en grundlig genomgång av de olika bolagsorganen och svensk bolagsstyrning, följt av en översikt över de särskilda omständigheter då styrelse och VD kan ådra sig personligt ansvar.

 • Aktiebolagslagen

 • Årsredovisningslagen

 • Bokföringslagen

 • Vanliga juridiska frågor som VD behöver hantera (Immaterialrätt och patenträtt, Avtalsrätt och Internationell rätt)

 • Strategiskt värdeskapande

MODUL 4

Styrelsens kommunikativa ansvar

Datum: 5/12

Dag två arbetar vi med affärsutveckling utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Vi kommer att lägga fokus på frågor som berör hur vi kan byggaett starkt varumärke. Exempelvis jobbar vi medbegrepp såsom; värdeerbjudande, relationer,positionering, kommunikation, varumärkeslöfte,

mission, kultur, etc. 

 

 • Krishantering och Storytelling

 • Strategisk marknadsföring

 • Varumärkesbyggande

 • En varumärkets värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier - hot eller möjlighet

TIDIGARE DELTAGARE

Johan_Tunstall_styrelse_2.png

Johan Lenander
VD, Tunstall

"Friends of Executives styrelseprogram ger deltagarna en grundlig förståelse för rollen och ger insikt i nyckeltrender

inom bl.a. företagsstyrning, riskhantering och bolagsrätt."

Mariette_styrelse_2.png

Mariette Lindsjö
CMO, Kjell & Company

"Utbildningen har rakt igenom erbjudit mycket hög nivå vad gäller föreläsare, innehåll och relevans. Jag har från dag ett haft nytta av mina kunskaper och känner mig trygg att fullt ut leverera i de styrelser jag ingår i. Mitt råd till

dig är att gå utbildningen – signa upp idag!"

DSC00031.jpg

Erik Bjergert Elgaard
CEO & Founder, Smak-sak

"Styrelseutbildningen ger en fördjupad kunskap i bolagsstyrning, ekonomi och bolagsjuridik. Den hjälper en att se

på sitt företag ur ett bredare perspektiv för att lättare kunna förutse hot och hinder som kan dyka upp på vägen."

Vad deltagarna tycker

”Jag har i några år haft ambitionen att förbereda mig för att i framtiden verka som styrelseledamot. Friends of Executives utbildning Certifierad Styrelseledamot gjorde att jag nu känner mig väl rustad för framtida uppdrag. Hög kvalitet på föreläsare och bra nivå på kursdeltagarna gjorde att utbildningen överträffade mina förväntningar.”

Peter Sjödahl

fd VD, Woody Bygghandel AB

STYRELSEUTBILDNING

Hör vad Georg Westin, grundare på Hero Gaming, tycker om Friends of Executives Styrelseutbildning.

Få nya insikter och utsikter

Att fundera på att gå en Styrelseutbildning är en viktig fråga för ambitiösa ledare. Läs mer om varför du bör investera i en Styrelseutbildning. 

bottom of page