top of page
Diplomeringsmiddag2.JPG

DIPLOMERAD VD-UTBILDNING

VD-UTBILDNING

Som verkställande direktör ställs idag allt högre krav på din förmåga att kunna tänka strategiskt och att ta ett helhetsgrepp. Nya konkurrenter och affärsmodeller, digitalisering och globalisering skriver om reglerna från dag till annan. Samtidigt måste du bemästra ekonomin och vara väl insatt i juridiken. Och i centrum för allt detta står ditt ledarskap – din förmåga att motivera och inspirera dig själv, dina medarbetare och era kunder. 

I Friends of Executives Diplomerad VD-utbildning ger vi dig de viktigaste modellerna och verktygen för att ytterligare vässa din och er konkurrenskraft. Målet är helt enkelt att hjälpa dig att ta din förmåga till en ny nivå. Vi börjar med ekonomi och juridik, för att sedan arbeta oss utifrån och in – från företagets omvärld till hur konkurrenskraft skapas, utvecklas och bibehålls. Du kommer under programmet att få möta några av de bästa föreläsarna från våra främsta universitet; Lunds universitet, Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

Programmet riktar sig till dig som redan är vd, eller du som har ambitionen att bli det.

Programmets upplägg 

Utbildningen består av 6 moduler som fördelas över 7 utbildningsdagar och inkluderar diplomeringsmiddag.

MODUL 1

VDs Ekonomiansvar

Datum: 30/11 & 1/12

Syftet är att du som företagsledare ska känna dig trygg med hur de finansiella sambanden i ett företag hänger ihop. Allt ifrån kassaflöde och resultattänkande till hur olika kapitalbindningsfrågor påverkar de finansiella rapporterna. Vi avslutar med exempel och diskussioner om hur olika ekonomistyrningsmodeller kan skapa bättre beslutsunderlag.

 • Kostnads- och lönsamhetsanalys

 • Nyckeltalsanalys

 • Kassaflödesanalys

 • Finansiell planering och budgetering

 • Finansiell rapportering och kommunikation

MODUL 4

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv

Datum: 11/3

Fokus ligger på att utveckla kundrelationer ur ett strategiskt perspektiv. Traditionellt är marknadsfrågor ett område där svenska företag inte ligger i framkant. Men i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke, kundkontakt, etc.

 • Varumärkets värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier – hot eller möjlighet?

 • Intern marknadsföring

MODUL 2

Företaget och dess omvärld

Datum: 22/1

Det övergripande syftet med denna dag är att förbättra din förmåga att läsa av er organisations omvärld; vilka nya trender ni bör ta hänsyn till, hur vinstpotentialen i er bransch ser ut och vad som styr den. Går det att i förväg räkna ut vad konkurrenterna kommer att göra?

Vilka krafter driver förändringen i er bransch och vad blir konsekvenserna?

 • Omvärldsanalys

 • Branschanalys

 • Konkurrensanalys

 • Strukturomvandling och förändring

MODUL 5

Utveckla ditt ledarskap

Datum: 12/3

Denna dag arbetar vi med att vässa din förmåga att leda dig själv, andra och er verksamhet. Som ledare blir du aldrig bättre än ditt team och dina medarbetare. För att lyckas i ditt ledarskap måste du lära känna din egen inre kompass. Vi kommer också att arbeta med de senaste modellerna och verktygen för hur du kan öka verkningsgraden och förändringshastigheten i ledningsgruppens arbete.

 • Ledarskapsrollen

 • Psykologisk trygghet i ditt ledarskap

 • Ledningsgruppens effektivitet

 • Skapa samverkan i ledningsgruppen

 • Att förändra en dysfunktionell ledningsgrupp

MODUL 3

Företagets konkurrenskraft

Datum: 23/1

Vi fördjupar oss i hur företag bygger konkurrenskraft. Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg, modeller och perspektiv för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Teorin varvas med praktiska exempel för att du ska kunna omsätta kunskaperna när du är åter i vardagen.

 • Strategiska modeller och verktyg

 • Företagets strategiska positionering – två perspektiv

 • Kärnkompetens som konkurrenskraftens bas

 • Strategiprocessen

 • Strategiskt värdeskapande

MODUL 6

VDs juridiska roll och ansvar

Datum: 13/3

Sista dagen går vi igenom de rättsliga förutsättningarna för styrelsearbetet och VD-rollen. Tonvikten ligger på en grundlig genomgång av de olika bolagsorganen och svensk bolagsstyrning, följt av en översikt över särskilda omständigheter då styrelse och VD kan ådra sig personligt ansvar.

 • Aktiebolagslagen

 • Årsredovisningslagen

 • Bokföringslagen

 • Vanliga juridiska frågor som VD behöver hantera (Immaterialrätt och patenträtt,

 • Avtalsrätt och Internationell rätt)

 • Strategiskt värdeskapande

Programansvarig: Jonas Ridderstråle 

Jonas Ridderstråle har såväl en MBA som en doktorsexamen i internationella affärer och är för närvarande gästprofessor vid två internationellt kända handelshögskolor: Ashridge i Storbritannien och IE Business School i Spanien. Han har blivit rankad som den femte största tänkaren i Europa och bland de 50 viktigaste management tänkarna i världen. 

Bra att veta

 • Programmet hålls under 7 heldagar (08:00-17:00), fika och lunch ingår dessa dagar.

 • Datum: 30/11-1/12 - 2023, 22-23/1 och 11-13/3 2024

 • Boende ingår ej och bokas separat av deltagaren.

 • Utbildningen arrangeras i Båstad på Hotel Skansen, i Malmö på Turning Torso och Hotel Tylösand i Halmstad

Kostnad för VD-utbildningen

Medlemspris 49 500 SEK exkl. moms (ord. pris 59 500 SEK exkl. moms). 

Är du inte medlem ännu men vill bli?

Ansök om medlemskap här.

Vad deltagarna tycker

”Upplägget på utbildningen var oerhört välarrangerat med kunniga och erfarna föreläsare som

gav värdefulla verktyg i rollen som VD, och där viktiga ämnen inom VD’s ansvarsområde belystes.

Lika värdefullt var delaktigheten och utbytet av erfarenheter från alla kursdeltagare. Varje delmoment arrangerades dessutom i inspirerande och vackra miljöer, som var organiserat med fingertoppskänsla från start till slut - det är Friends signum.” 

 

Maria Green

VD, Tinia AB

DSC06878 (kopia)_edited.jpg

Få nya insikter och utsikter

Att fundera på att gå en VD-utbildning är en viktig fråga för ambitiösa ledare. Läs mer om varför du bör investera i en VD Utbildning. 

bottom of page