top of page
Friends of Executive 2

DIPLOMERAD VD-UTBILDNING

VD-UTBILDNING

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

Som verkställande direktör ställs idag allt högre krav på din förmåga att kunna tänka strategiskt och att ta ett helhetsgrepp. Nya konkurrenter och affärsmodeller, digitalisering och globalisering skriver om reglerna från dag till annan. Samtidigt måste du bemästra ekonomin och vara väl insatt i juridiken. Och i centrum för allt detta står ditt ledarskap – din förmåga att motivera och inspirera dig själv, dina medarbetare och era kunder. 

IFriends of Executives Diplomerad VD-utbildning ger vi dig de viktigaste modellerna och verktygen för att ytterligare vässa din och er konkurrenskraft. Målet är helt enkelt att hjälpa dig att ta din förmåga till en ny nivå. Vi börjar med ekonomi och juridik, för att sedan arbeta oss utifrån och in – från företagets omvärld till hur konkurrenskraft skapas, utvecklas och bibehålls. Du kommer under programmet att få möta några av de bästa föreläsarna från våra främsta universitet; Lunds universitet, Göteborgs universitet och Stockholms universitet.

Programmet riktar sig till dig som redan är vd, eller du som har ambitionen att bli det.

Programmets upplägg 

Utbildningen består av 6 moduler som fördelas över 7 utbildningsdagar och inkluderar diplomeringsmiddag.

MODUL 1

VDs Ekonomiansvar

Datum: 16-17/8

Det övergripande syftet med dagen är att ge en fördjupad insikt kring VDs ekonomiska ansvar. Vi kommer att arbeta med ekonomisk analys och styrning – exempelvis behandlas de viktigaste nyckeltalen, ekonomisk kontroll, mm.

 

VDs ekonomiansvar:

 • Kostnads- och lönsamhetsanalys

 • Nyckeltalsanalys

 • Kassaflödesanalys

 • Finansiell planering och budgetering

 • Finansiell rapportering/kommunikation

MODUL 4

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv

Datum: 29/9

Under denna dag ligger fokus på att utveckla kundrelationer ur ett strategiskt perspektiv. Traditionellt är marknadsfrågor ett område där svenska företag inte ligger i framkant. Men i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke, kundkontakt, etc.

 

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv:
 

 • En varumärkets värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier – hot eller möjlighet?

 • Intern marknadsföring

MODUL 2

Företaget och dess omvärld

Datum: 18/8

Det övergripande syftet med denna dag är att förbättra din förmåga att läsa av er organisations omvärld. Vilka nya trender bör ni ta hänsyn till? Hur ser vinstpotentialen i er bransch ut och vad styr den? Går det att i förväg räkna ut vad konkurrenterna kommer att göra? Vilka krafter driver förändringen i er bransch och vad blir konsekvenserna?

Företaget och dess omvärld:

 • Omvärldsanalys

 • Branschanalys

 • Konkurrensanalys

 • Strukturomvandling och förändring

MODUL 5

Företagets konkurrenskraft

Datum: 15/11

Denna dag ägnar vi åt att fördjupa oss i hur företag bygger konkurrenskraft. Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg, modeller och perspektiv för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Teorin varvas med praktiska exempel för att du skall kunna omsätta kunskaperna när du är åter i vardagen.

Företagets konkurrenskraft:

 • Strategiska modeller och verktyg

 • Företagets strategiska positionering – två perspektiv

 • Kärnkompetens som konkurrenskraftens bas

 • Strategiprocessen

 • Strategiskt värdeskapande

MODUL 3

VDs juridiska roll och ansvar

Datum: 28/9

Syftet med denna dag är att fokusera på VDs legala ansvar. Vi kommer utgå från en rad praktiska situationer för att på olika sätt illustrera detta. Exempel på områden som kommer att behandlas är aktiebolagsrätt, immaterialrätt, avtalsrätt, etc.

VDs juridiska roll och ansvar:

 • Aktiebolagslagen

 • Årsredovisningslagen

 • Bokföringslagen

 • Immaterialrätt och patenträtt, Avtalsrätt och Internationell rätt

MODUL 6

Utveckla ditt ledarskap

Datum: 16/11

Sista dagen arbetar vi med att vässa din förmåga att leda dig själv, andra och er verksamhet. Som ledare blir du aldrig bättre än ditt team och dina medarbetare. För att lyckas måste du lära känna din egen inre kompass. Vi kommer också att arbeta med hur du kan öka verkningsgraden och förändringshastigheten i ledningsgruppens arbete.

 

Utveckla ditt ledarskap:

 • Ledarskapsrollen

 • Psykologisk trygghet i ditt ledarskap

 • Ledningsgruppens effektivitet

 • Skapa samverkan i ledningsgruppen

 • Att förändra en dysfunktionell ledningsgrupp

Jonas Ridderstråle

Programansvarig: Jonas Ridderstråle 

Jonas Ridderstråle har såväl en MBA som en doktorsexamen i internationella affärer och är för närvarande gästprofessor vid två internationellt kända handelshögskolor: Ashridge i Storbritannien och IE Business School i Spanien. Han har blivit rankad som den femte största tänkaren i Europa och bland de 50 viktigaste management tänkarna i världen. 

Bra att veta

 • Programmet hålls under 7 heldagar (08:00-17:00), fika och lunch ingår dessa dagar.

 • Datum: Programstart 16-18/8, 28-29/9 och 15-16/11 2023

 • Utbildningen arrangeras i Båstad på Hotell Skansen samt i Malmö på Turning Torso.

Kostnad för VD-utbildningen

Medlemspris 49 500 SEK exkl. moms (ord. pris 59 500 SEK exkl. moms). 

Är du inte medlem ännu men vill bli?

Ansök om medlemskap här.

Vad deltagarna tycker om VD-Utbildningen

”Som VD så måste man hålla sig uppdaterad med nya sätt att arbeta och tänka, man måste nätverka och bygga relationer, sätta strategier och planerar för framtiden och inte minst så måste man säkerställa sin egna personliga utveckling. Allt detta fick man packeterat i ett med VD-utbildningen med friends of executive. Investera i dig själv och ditt bolag genom att gå denna utbildning!”

Joel Roos
COO & Co-founder at GESHDO

bottom of page