ACCELERATION AV LEDARE

VD
certifiering

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

Som affärsansvarig ställs idag allt högre krav på din förmåga att tänka strategiskt och att kunna ta ett helhetsgrepp. Nya konkurrenter och affärsmodeller, digitalisering och globalisering skriver om reglerna från en dag till en annan. Genom Acceleration av Ledare ger vi dig de viktigaste modellerna och verktygen för att ytterligare vässa din konkurrenskraft. Målet är helt enkelt att hjälpa dig att ta ditt strategiska tänkande till en ny nivå. Vi arbetar oss utifrån och in – från företagets omvärld till hur konkurrenskraft skapas, utvecklas och bibehålls. Du kommer under programmet att få möta några av de bästa föreläsarna från några av de främsta universiteten.

Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Vi fördjupar oss bland annat i hur digitalisering skapar nya affärsmöjligheter, vi tittar på marknadsföringsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och vilka nya trender och konkurrenter ni bör känna till. Under utbildningens gång kommer du att få möjlighet att nätverka och lära känna andra företagsledare och stigande ledare från olika branscher och bakgrund.

 

Utbildningen arrangeras på inspirerande platser där du som ledare får en paus från den annars så intensiva vardagen. När du har genomfört utbildningens 4 tillfällen avslutar vi med en gemensam diplomeringsceremoni.

Programmet riktar sig till dig som är VD eller del av en ledningsgrupp, med minst 3 års erfarenhet som chef. Är du en del av ledningsgruppen kan detta program vara förberedande för nästa kliv.

Programmets innehåll

  • Utveckla din strategiska förmåga

  • Lär dig hur konkurrenskraft skapas och bibehålls

  • Få insikt i Digitala Affärsmodeller

  • Bredda ditt nätverk och utbyt erfarenhet med andra som vill accelerera som ledare

  • När du är klar är du mer rustad för att möta de förändringar som pågår på marknaden

Plats

 

Programmet arrangeras under 4 dagar i Turning Torso, Malmö.

 

Pris


29 900 SEK

(Ej medlem 42 500 SEK).
 

För mer detaljerad information om programinnehållet, öppna programbladet nedan.

Dr. Jonas Ridderstråle

Styrelseutbildning Friends of Executive.png

Dr. Jonas Ridderstråle
Influential Business Thinker, Professor

Jonas Ridderstråle har såväl en MBA som en doktorsexamen i internationella affärer och är för närvarande gästprofessor vid två internationellt kända handelshögskolor; Ashridge i Storbritannien och IE Business School i Spanien. Han har blivit rankad som den femte största tänkaren i Europa och bland de 50 viktigaste managementtänkarna i världen.