top of page
Friends of Executive 4

ACCELATION AV LEDARE

ACCELERATION AV LEDARE

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

Som affärsansvarig ställs idag allt högre krav på din förmåga att tänka strategiskt och att kunna ta ett helhetsgrepp. Nya konkurrenter och affärsmodeller, digitalisering och globalisering skriver om reglerna från en dag till en annan. Genom Acceleration av Ledare ger vi dig de viktigaste modellerna och verktygen för att ytterligare vässa din konkurrenskraft. Målet är helt enkelt att hjälpa dig att ta ditt strategiska tänkande till en ny nivå. Vi arbetar oss utifrån och in – från företagets omvärld till hur konkurrenskraft skapas, utvecklas och bibehålls. Du kommer under programmet att få möta några av de bästa föreläsarna från några av de främsta universiteten.

Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Vi fördjupar oss bland annat i hur digitalisering skapar nya affärsmöjligheter, vi tittar på marknadsföringsfrågor ur ett strategiskt perspektiv och vilka nya trender och konkurrenter ni bör känna till. Under utbildningens gång kommer du att få möjlighet att nätverka och lära känna andra företagsledare och stigande ledare från olika branscher och bakgrund.

 

Utbildningen arrangeras på inspirerande platser där du som ledare får en paus från den annars så intensiva vardagen. När du har genomfört utbildningens 4 tillfällen avslutar vi med en gemensam diplomeringsceremoni.

Programmet riktar sig till dig som är VD eller del av en ledningsgrupp, med minst 3 års erfarenhet som chef. Är du en del av ledningsgruppen kan detta program vara förberedande för nästa kliv. När du är klar är du bättre rustad för att möta de förändringar som ständigt pågår på marknaden.

Programmets innehåll

  • Utveckla din strategiska förmåga

  • Lär dig hur konkurrenskraft skapas och bibehålls

  • Få insikt i Digitala Affärsmodeller

  • Bredda ditt nätverk och utbyt erfarenhet med andra som vill accelerera som ledare

Plats

Programmet arrangeras under 4 dagar i Turning Torso, Malmö.

 

Pris
29 900 SEK. 
(Ej medlem 42 500 SEK)

Vad deltagarna tycker

"Det jag tar med mig från utbildningen, förutom de konkreta exempel på olika uppgifter ta med sig in i en organisationen med bra ”övningar”, är den del av utbildningen som avsåg ledarskapet och dess kommunikation mot och med medarbetare. Detta har lett till en mer direkt och tydligare kommunikation, vilket skapar en tydlighet mellan mig och mina medarbetare i min roll som vd och ledare, och innebär en klarare förståelse". 

 

Ercan Okur
VD, MD Illumination

bottom of page