Accelerated Leaders Program

ACCELERATION AV LEDARE

VD
certifiering

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

Som affärsansvarig ställs idag allt högre krav på din förmåga att tänka strategiskt och att kunna ta ett helhetsgrepp. Nya konkurrenter och affärsmodeller, digitalisering och globalisering skriver om reglerna från en dag till en annan. Genom Acceleration av Ledare ger vi dig de viktigaste modellerna och verktygen för att ytterligare vässa din konkurrenskraft. Målet är helt enkelt att hjälpa dig att ta ditt strategiska tänkande till en ny nivå. Vi arbetar oss utifrån och in – från företagets omvärld till hur konkurrenskraft skapas, utvecklas och bibehålls. Du kommer under programmet att få möta några av de bästa föreläsarna från våra främsta universitet såsom Ashridge Executive Education och Handelshögskolan i Stockholm. 

Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Vi fördjupar oss bland annat i hur digitalisering skapar nya affärsmöjligheter, vi tittar på marknadsföringsfrågor ur ett strategiskt

perspektiv och vilka nya trender och konkurrenter ni bör känna till. Under utbildningens gång kommer du att få möjlighet att nätverka och lära känna andra företagsledare och stigande ledare från olika branscher och bakgrund. Utbildningen arrangeras på inspirerande platser där som som ledare även får en paus från den annars så intensiva vardagen. När du har genomfört utbildningens 4 tillfällen avslutar vi med en gemensam diplomeringsceremoni för att fira att du nu är rustad med större marknadsförståelse och strategisk förmåga.

Programmet riktar sig till dig som är VD eller del av en ledningsgrupp, med minst 3 års erfarenhet som chef. Är du en del av ledningsgruppen kan detta program vara förberedande för nästa kliv.

Oavsett, garanterar vi dig att du kommer accelerera som ledare.

Hur du kommer utvecklas som ledare: 

  • Utveckla din strategiska förmåga.

  • Lär dig hur konkurrenskraft skapas och bibehålls.

  • Få insikt i Digitala Affärsmodeller.

  • Bredda ditt nätverk och utbyt erfarenhet med andra som vill accelerera som ledare.

  • När du är klar är du mer rustad för att möta de förändringar som pågår på marknaden.

Programmet arrangeras under 4 dagar. För mer detaljerad information om programinnehållet, öppna programbladet nedan.

Dr. Jonas Ridderstråle

Dr. Jonas Ridderstråle

Influential Business Thinker, Professor

Dr. Jonas Ridderstråle is one of the world’s most influential and respected business thinkers and speakers. Since bursting onto the international scene with the bestselling book Funky Business in 2000, Jonas has remained at the forefront of the new generation of management thinkers. In 2014, the Global Top 30 Management Gurus ranking put him at number 23 worldwide and among the top 5 in Europe.

Dr. Ridderstråle is a presenter with a difference who makes a difference. He has spent the last 15 years giving people the competence, confidence and courage to think, feel and do things differently. In keynotes and workshops, Jonas conveys his message with passion and energy, adding not only improved skill but also inspiring the will and thrill necessary for change. His forceful blend of academic rigor, imagination, humor and highly dynamic presentation style has inspired audiences from Moscow to Mumbai and San Francisco to Shanghai. Jonas’ diverse client list includes Fortune 500 companies, major government bodies, sports teams as well as trade unions.

Jonas has an MBA and a PhD in international business and was recognized as Sweden’s outstanding young academic of the year. In 2007, he was awarded the prestigious Italian Nobels Colloquia award for “Leadership in Business and Economic Thinking”. Jonas is currently a visiting professor at the internationally acclaimed business school Ashridge in the UK. His research has been published in leading academic journals.

Jona's original claim to fame Funky Business: Talent makes capital dance quickly became an international success, selling more than 300,000 copies. The book was recently ranked at number 16 in a Bloomsbury survey of the best business books of all time. The sequels, Karaoke Capitalism: Management for mankind and Funky Business Forever: How to enjoy capitalism, also became globally celebrated manifestos for how to make it in the new world of commerce. (All three books were co-authored with Kjell A. Nordström.)

Jonas’ latest bestseller Re-energizing the Corporation: How leaders make change happen (co-written with Mark Wilcox) explains how to combine the why and how of leading change. His books have been translated into more than 30 languages and published in more than 50 countries worldwide. Jonas is currently working on a new book to be published in 2016.​