top of page
Strategy Masterclass 1_edited.jpg

STRATEGY MASTER CLASS

masterclass

STRATEGY MASTER CLASS

BJÖRN H. LINDBÄCK

”De flesta företag och organisationer har en strategisk plan, väldigt få har en strategi”. Många ledare och chefer på högsta beslutsnivå har behov och nytta av att bli bättre inom allt som har med strategi att göra. För ändamålet har Friends of Executive utvecklat en kurs som ger kunskaper i vad som behövs för att nå bättre resultat genom ett mer fokuserat, systematiskt och processinriktat arbete med just företagets eller organisationens strategi.

Programmet riktar sig till 

Kursen passar både för dig som just påbörjat ditt ledarskap, och för dig som har erfarenheter sen tidigare men behov av att förnya eller fördjupa dina kunskaper inom ett av ledarskapets mest kritiska områden – strategi.
 

Programmets upplägg 

Strategy Masterclass består av 4 moduler som fördelas över 2 utbildningsdagar och inkluderar dilpomering.

MODUL 1

Innehåll

Datum: 17/10

Första modulen säkerställer att din organisation kan göra framgångsrika val och fokuserar strategins innehåll med i huvudsak följande delar;

 • Strategy Introduction – definierar strategi som begrepp och företeelse

 • Strategy Context – välja rätt typ av strategi för organisationens omvärld och situation

 • Strategy Direction – tydlig färdriktning som omfattar mission, vision och strategiska mål

 • Strategy Frameworks – de tre teoretiska ramverken för tillämpad strategi (Competitive, Value Innovation och Disruptive Strategy)

MODUL 3

Genomförande

Datum: 18/10

Tredje modulen hjälper din organisation välja och tillämpa ett systematiskt angreppssätt för att genomföra sin strategi i ett flerårsperspektiv.

Baseras på två metoder för Strategy Execution:

 

 • SMES – Strategy Management & Execution System. Helintegrerad skalbar metodik för strategigenomförande

 • 4DX – The Four Disciplines of Execution. Integrerad fokuserad metodik för strategigenomförande

MODUL 2

Process

Datum: 17/10

Andra modulen visar hur din organisation kan förbereda, planera och genomföra en systematisk process för att skapa eller revidera strategins innehåll.

 • Strategy Process – olika typer av processer som organisationer tillämpar systematiskt och periodiskt i sitt strategiarbete

 • Strategy Formulation Process – grundlig genomgång av en erkänd och funktionell strategiformuleringsprocess med tillhörande metodik (Competitive Strategy)

MODUL 4

Kommunikation

Datum 18/10

Fjärde modulen ägnas åt vad som behövs för att framgångsrikt kommunicera strategin internt och externt med organisationens intressentkategorier;

 • Strategy Communication – ramverket för effektiv strategikommunikation

 • Intern kommunikation av organisationens strategi

 • Extern kommunikation av organisationens strategi

 • Ledarens personliga och professionella roll för att kommunicera organisationens strategi framgångsrikt

Programansvarig: Björn H. Lindbäck 

Kursen genomförs av den internationellt erfarne strategirådgivaren Björn H. Lindbäck. Björn har bl.a. undervisningserfarenhet sen flera år tillbaka vid ett antal utbildningar som ingår i program från INSEAD samt IMD, och anlitas ofta som gästföreläsare inom området. Björn har lång erfarenhet från praktiskt strategiarbete med allt från små till stora företag och organisationer, häribland flera ledande företag inom teknologisektorn.

Bra att veta

 • Programmet hålls under 2 heldagar (08:00-17:00), fika och lunch ingår dessa dagar

 • Datum: 17-18 oktober 2024

 • Utbildningen arrangeras på Hotel Skansen i Båstad

Kostnad för programmet

Medlemspris 17 500 SEK exkl. moms (ord. pris 22 500 SEK exkl. moms)

Är du inte medlem ännu men vill bli?

Ansök om medlemskap här.

Vad deltagarna tycker 

”Med ett hjärta som klappar för strategi och en person som brinner för att både skapa och genomföra, blev dagarna på Friends of Executives Strategy Masterclass en fröjd ur flera perspektiv! En strategi blir aldrig framgångsrik om organisationen inte lyckas med hela processen – från skapandet till genomförandet. Det tycker jag att utbildningen tydligt satte fingret på. Arbetet stannar inte med att sätta den ”perfekta” strategin innehållsmässigt utan har då egentligen bara börjat. Lägger ledningen sedan till förmågan att följa upp strategin och parera när det behövs, så är jag övertygad om att strategin ofta utgör skillnaden mellan att vinna och förlora på sin spelplan. Jag tar med mig flera verktyg att använda direkt i den egna verksamheten. Därför blev dagarna vid Friends of Executives Strategy Masterclass två mycket värdefulla dagar!” 

Veronica Sköld,

CSO, Clemondo

STRATEGY MASTERCLASS

Se hur programansvarig Björn H. Lindbäck beskriver kursen med avsikt på inriktning, innehåll, inspiration i din roll som ledare och varför han ser arbetet med strategi vara avgörande för långsiktig framgång.

bottom of page