top of page
11-hallbara-stader-och-samhallen.png

Vi har valt ett grönt kontor och en fastighetsvärd vars ambition är att leverera hållbara bostäder med låg miljöbelastning. Kontoret och fastigheten har ett avancerat energisystem som kontrollerar om överskott av energi går att hitta i byggnaden innan ny värme eller kyla produceras. Systemet utnyttjar restvärme från ventilation, från värme från bilar och grundvatten samt de kylanläggningar som fastighetens olika näringsidkare har. All el till fastighetens system och hyresgäster kommer från vindkraftsel.

Vi kan inte prata hållbar utveckling och hållbara städer utan att beröra vikten av ett inkluderande näringsliv – ett näringsliv där människor värderas utifrån deras kompetens och vilja att lyckas, inte utifrån kön, hudfärg, ålder eller social status.

Som en konkret insats för ett mer inkluderande näringsliv så engagerar vi oss i Malmö Stads Näringslivspris inom Mångfald, där mångfaldssmarta företag uppmärksammas och premieras.

bottom of page