_D9A1856_edited.jpg

VÅR HISTORIA

Nätverkande i vårt DNA

2013 började vår VD Jimmy Oldén att arrangera VD-träffar i Malmö, tillsammans med ett 50-tal VD's i Öresundsregionen. Jimmy hade under sin karriär som konsult och rådgivare till företagsledare upplevt att det saknades ett sammanhang som oberoende av olika karriärsval fanns kvar över tid och som stöttade företagsledare i deras utveckling. Det var så idén om ett professionellt VD-nätverk föddes.

Snabbt spred sig ryktet om det nya nätverket och allt fler anslöt sig. Inom loppet av 3 år växte nätverket från 50 medlemmar till över 300 och idag är nätverket starkt förankrat i svenskt näringsliv. Sedan 2017 finns det även möjlighet att addera olika tjänster till medlemskapet såsom Chefsrekrytering, Chefsuthyrning och Utbildning. 

Kontakt

Telefon: 010-3303800

  • Instagram
  • LinkedIn

©2020 by Friends of Executive. All rights reserved.

Kontor

Einar Hansens Esplanad 29

211 75 Malmö

Kungsgatan 59
111 22 Stockholm