Vår historia 1

Vår historia

Nätverkande i vårt DNA

2013 började vi att arrangera VD-träffar i Malmö, tillsammans med ett 50-tal VD's i Öresundsregionen. Vi upplevde att det saknades ett sammanhang som oberoende av olika karriärsval fanns kvar över tid och som stöttade företagsledare i deras utveckling. Det var så idén om ett professionellt VD-nätverk föddes. 

Snabbt spred sig ryktet om det nya nätverket och allt fler anslöt sig. Inom loppet av 3 år växte nätverket från 50 medlemmar till över 300 och idag är nätverket starkt förankrat i svenskt näringsliv. Sedan 2017 finns det även möjlighet att addera olika tjänster till medlemskapet såsom Chefsrekrytering, Chefsuthyrning och Utbildning.