PARTNERSKAP

Samarbeta för utveckling och innovation

Vi prioriterar partnerskap där vi tillsammans med andra aktörer kan dela kunskap och åstadkomma mer omfattande och långvariga resultat utifrån de identifierade hållbarhetsmålen.


Vi har bland annat valt ut 10 strategiska partners som med sin kunskap och kompetens bidrar till både vår egen och våra medlemmars fortlöpande utveckling. Nedan finner du en överblick över våra partnerföretag. 

FE_vit_platta.png
  • Instagram
  • LinkedIn

All rights reserved. Friends of Executive 2020