top of page
Friends of Executive

UTBILDNINGSMODULER

UTBILDNINGSMODULER

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

Moduler

Fördjupa dig i ekonomi, juridik eller varför inte ledarskap? Läs en en fristående utbildningsmodul från vår VD utbildning.

 

Kostnad
Vill du läsa en modul hos oss kostar det 10 000 SEK/dag. 

Bra att veta

 • Modulen arrangeras under 1 heldag (08:00-17:00)

 • Fika och lunch ingår under utbildningsdagen

 • Utbildningen arrangeras i Turning Torso

 • Utbildningen går att genomföra digitalt

Är du inte medlem ännu men vill bli?

Ansök om medlemskap här.

Modul 1
VDs Ekonomiansvar

Det övergripande syftet med dagen är att ge en fördjupad insikt kring VDs ekonomiska ansvar. Vi kommer att arbeta med ekonomisk analys och styrning – exempelvis behandlas de viktigaste nyckeltalen, ekonomisk kontroll, mm.

 

VDs ekonomiansvar:

 • Kostnads- och lönsamhetsanalys

 • Nyckeltalsanalys

 • Kassaflödesanalys

 • Finansiell planering och budgetering

 • Finansiell rapportering/kommunikation

Modul 4
Företagets konkurrenskraft

Denna dag ägnar vi åt att fördjupa oss i hur företag bygger konkurrenskraft. Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg, modeller och perspektiv för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Teorin varvas med praktiska exempel för att du skall kunna omsätta kunskaperna när du är åter i vardagen.

Företagets konkurrenskraft:

 • Strategiska modeller och verktyg

 • Företagets strategiska positionering – två perspektiv

 • Kärnkompetens som konkurrenskraftens bas

 • Strategiprocessen

 • Strategiskt värdeskapande

Modul 2
VDs juridiska roll och ansvar

Syftet med denna dag är att fokusera på VDs legala ansvar. Vi kommer utgå från en rad praktiska situationer för att på olika sätt illustrera detta. Exempel på områden som

kommer att behandlas är aktiebolagsrätt, immaterialrätt, avtalsrätt, etc.

VDs juridiska roll och ansvar:

 • Aktiebolagslagen

 • Årsredovisningslagen

 • Bokföringslagen

 • Immaterialrätt och patenträtt, Avtalsrätt och Internationell rätt

Modul 5
Affärsutveckling ur ett kundperspektiv

Under denna dag ligger fokus på att utveckla kundrelationer ur ett strategiskt perspektiv. Traditionellt är marknadsfrågor ett område där svenska företag inte ligger i framkant. Men i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke, kundkontakt, etc.

 

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv:

 • En varumärkets värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier – hot eller möjlighet?

 • Intern marknadsföring

Modul 3
Företaget och dess omvärld 

Det övergripande syftet med denna dag är att förbättra din förmåga att läsa av er organisations omvärld. Vilka nya trender bör ni ta hänsyn till? Hur ser vinstpotentialen i er bransch ut och vad styr den? Går det att i förväg räkna ut vad konkurrenterna kommer att göra? Vilka krafter driver förändringen i er bransch och vad blir konsekvenserna?

Företaget och dess omvärld:

 • Omvärldsanalys

 • Branschanalys

 • Konkurrensanalys

 • Strukturomvandling och förändring

Modul 6
Utveckla ditt ledarskap

Sista dagen arbetar vi med att vässa din förmåga att leda dig själv, andra och er verksamhet. Som ledare blir du aldrig bättre än ditt team och dina medarbetare. För att lyckas måste du lära känna din egen inre kompass. Vi kommer också att arbeta med hur du kan öka verkningsgraden och förändringshastigheten i ledningsgruppens arbete.

 

Utveckla ditt ledarskap:

 • Ledarskapsrollen

 • Psykologisk trygghet i ditt ledarskap

 • Ledningsgruppens effektivitet

 • Skapa samverkan i ledningsgruppen

 • Att förändra en dysfunktionell ledningsgrupp

bottom of page