top of page

UTBILDNINGSMODULER

UTBILDNINGSMODULER

DR. JONAS RIDDERSTRÅLE

Moduler

Fördjupa dig i ekonomi, juridik eller varför inte ledarskap? Läs en en fristående utbildningsmodul från vår VD utbildning.

 

Kostnad
Vill du läsa en modul hos oss kostar det 10 000 SEK/dag. 

Bra att veta

 • Modulen arrangeras under 1 heldag (08:00-17:00)

 • Fika och lunch ingår under utbildningsdagen

 • Utbildningen arrangeras i Turning Torso

 • Utbildningen går att genomföra digitalt

Är du inte medlem ännu men vill bli?

Ansök om medlemskap här.

Modul 1
VDs Ekonomiansvar

Syftet är att du som företagsledare ska känna dig trygg med hur de finansiella sambanden i ett företag hänger ihop. Allt ifrån kassaflöde och resultattänkande till hur olika kapitalbindningsfrågor påverkar de finansiella rapporterna. Vi avslutar med exempel och diskussioner om hur olika ekonomistyrningsmodeller kan skapa bättre beslutsunderlag.

 

VDs ekonomiansvar:

 • Kostnads- och lönsamhetsanalys

 • Nyckeltalsanalys

 • Kassaflödesanalys

 • Finansiell planering och budgetering

 • Finansiell rapportering/kommunikation

Modul 4
Affärsutveckling ur ett kundperspektiv

Fokus ligger på att utveckla kundrelationer ur ett strategiskt perspektiv. Traditionellt är marknadsfrågor ett område där svenska företag inte ligger i framkant. Men i en tid där produkter och tjänster blir allt mer lika avgörs ofta affären av hur en organisation kan differentiera sig genom sitt varumärke, kundkontakt, etc.

 

Affärsutveckling ur ett kundperspektiv:

 • En varumärkets värld

 • Varumärkesstrategier

 • Relationsmarknadsföring

 • Sociala medier – hot eller möjlighet?

 • Intern marknadsföring

Modul 7
Strategi & Innehåll

Denna modul säkerställer att din organisation kan göra framgångsrika val och fokuserar strategins innehåll med i huvudsak följande delar;

 • Strategy Introduction – definierar strategi som begrepp och företeelse

 • Strategy Context – välja rätt typ av strategi för organisationens omvärld och situation

 • Strategy Direction – tydlig färdriktning som omfattar mission, vision och strategiska mål

 • Strategy Frameworks – de tre teoretiska ramverken för tillämpad strategi (Competitive, Value Innovation och Disruptive Strategy)

Modul 10
Strategi & Process

Denna modul visar hur din organisation kan förbereda, planera och genomföra en systematisk process för att skapa eller revidera strategins innehåll.

 • Strategy Process – olika typer av processer som organisationer tillämpar systematiskt och periodiskt i sitt strategiarbete

 • Strategy Formulation Process – grundlig genomgång av en erkänd och funktionell strategiformuleringsprocess med tillhörande metodik (Competitive Strategy)

Modul 2
Företaget och dess omvärld 

Det övergripande syftet med denna dag är att förbättra din förmåga att läsa av er organisations omvärld; vilka nya trender ni bör ta hänsyn till, hur vinstpotentialen i er bransch ser ut och vad som styr den. Går det att i förväg räkna ut vad konkurrenterna kommer att göra? Vilka krafter driver förändringen i er bransch och vad blir konsekvenserna?

Företaget och dess omvärld:

 • Omvärldsanalys

 • Branschanalys

 • Konkurrensanalys

 • Strukturomvandling och förändring

Modul 5
Utveckla ditt ledarskap

Denna dag arbetar vi med att vässa din förmåga att leda dig själv, andra och er verksamhet. Som ledare blir du aldrig bättre än ditt team och dina medarbetare. För att lyckas i ditt ledarskap måste du lära känna din egen inre kompass. Vi kommer också att arbeta med de senaste modellerna och verktygen för hur du kan öka verkningsgraden och förändringshastigheten i ledningsgruppens arbete.

 

Utveckla ditt ledarskap:

 • Ledarskapsrollen

 • Psykologisk trygghet i ditt ledarskap

 • Ledningsgruppens effektivitet

 • Skapa samverkan i ledningsgruppen

 • Att förändra en dysfunktionell ledningsgrupp

Modul 8
Strategi & Process

Denna modul visar hur din organisation kan förbereda, planera och genomföra en systematisk process för att skapa eller revidera strategins innehåll.

 • Strategy Process – olika typer av processer som organisationer tillämpar systematiskt och periodiskt i sitt strategiarbete

 • Strategy Formulation Process – grundlig genomgång av en erkänd och funktionell strategiformuleringsprocess med tillhörande metodik (Competitive Strategy)

Modul 11
Strategi & Kommunikation

Denna modul ägnas åt vad som behövs för att framgångsrikt kommunicera strategin internt och externt med organisationens intressentkategorier;

 • Strategy Communication – ramverket för effektiv strategikommunikation

 • Intern kommunikation av organisationens strategi

 • Extern kommunikation av organisationens strategi

 • Ledarens personliga och professionella roll för att kommunicera organisationens strategi framgångsrikt

Modul 3
Företagets konkurrenskraft

Vi fördjupar oss i hur företag bygger konkurrenskraft. Du kommer att få ta del av ett stort antal verktyg, modeller och perspektiv för att göra din verktygslåda så komplett som möjligt. Teorin varvas med praktiska exempel för att du ska kunna omsätta kunskaperna när du är åter i vardagen.

Företagets konkurrenskraft:

 • Strategiska modeller och verktyg

 • Företagets strategiska positionering – två perspektiv

 • Kärnkompetens som konkurrenskraftens bas

 • Strategiprocessen

 • Strategiskt värdeskapande

Modul 6
VDs juridiska roll och ansvar

Vi går igenom de rättsliga förutsättningarna för styrelsearbetet och VD-rollen. Tonvikten ligger på en grundlig genomgång av de olika bolagsorganen och svensk bolagsstyrning, följt av en översikt över särskilda omständigheter då styrelse och VD kan ådra sig personligt ansvar.

VDs juridiska roll och ansvar:

 • Aktiebolagslagen

 • Årsredovisningslagen

 • Bokföringslagen

 • Immaterialrätt och patenträtt, Avtalsrätt och Internationell rätt

Modul 9
Strategi & Genomförande

Denna modul hjälper din organisation välja och tillämpa ett systematiskt angreppssätt för att genomföra sin strategi i ett flerårsperspektiv.

Baseras på två metoder för Strategy Execution:

 

 • SMES – Strategy Management & Execution System. Helintegrerad skalbar metodik för strategigenomförande

 • 4DX – The Four Disciplines of Execution. Integrerad fokuserad metodik för strategigenomförande

bottom of page